Den bevarende lokalplan 30 er vigtig for at sikre, at de bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer bliver bevaret til glæde for den enkelte ejer og fællesskabet.

En analyse fra Realdania udført af konsulenthuset Incentive viser tydeligt, at de bevaringsværdige bygninger ikke bare ikke blot er øget livsværdi, skønhed og identitet. Det er også kolde kontanter, fordi områder med historiske bygninger har højere huspriser end sammenlignelige områder uden historiske huse. Der således gennemsnitligt 30% højere salgspriser for bevaringsværdige enfamilieshuse, men også de omkringliggende huse stiger i værdi og koster 13% mere i områder med mindst 15 bevaringsværdige huse.

Vi skal passe bedre på de bevaringsværdige bygninger i vores kommune. Derfor er det godt, at der allerede er lavet en række bevarende lokalplaner. Men, der er stadig for mange bygninger, der ikke er omfattet af disse planer. Derfor synes jeg at man skal skele til en kommune som Frederiksberg Kommune, der i foråret vedtog en lokalplan for alle de mest bevaringsværdige bygninger i kommunen.

Lokalplanen indeholder en bestemmelse om, at de udpegede bygninger ikke må rives ned eller på anden måde ændres uden kommunalbestyrelsens særlige tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Dermed sikres det, at der ikke sker ændringer af de bevaringsværdige bygninger, førend der er foretaget en faglig vurdering af kommunen. Lokalplanen behandler kun temaet bevaring og regulerer kun ydre ændringer.

Vi opfordrer til at den nyvalgte kommunalbestyrelse hurtigt tager fat på denne opgave og også overvejer om der kan findes kommunale og statslige midler, og evt. private fondsmidler til at støtte ejerne med at istandsætte facaderne,
de steder hvor det trænger og er til glæde for hele området. Dette arbejder man fx med i Lolland Kommune i Nakskov by.