Der er ca. 350.000 bevaringsværdige bygninger i hele Danmark, men langt færre er registreret af kommunerne eller underlagt en lokalplan, der sætter rammerne for, hvad man må og ikke må og få kommuner har rigtigt fokus på området. Det er en skam.

En analyse fra Realdania udført af konsulenthuset Incentive viser tydeligt, at de bevaringsværdige bygninger ikke bare ikke blot er øget livsværdi, skønhed og identitet. Det er også kolde kontanter, fordi områder med historiske bygninger har højere huspriser end sammenlignelige områder uden historiske huse. Der således gennemsnitligt 30% højere salgspriser for bevaringsværdige enfamilieshuse, men også de omkringliggende huse stiger i værdi og koster 13% mere i områder med mindst 15 bevaringsværdige huse.

Få politikere har format til at tænke langsigtet nok til at passe på de historiske huse. Oftere går man på kompromis med kvaliteten, når investorer dukker op med hurtige penge og vil bygge billigt og uden hensyntagen til omgivelserne. Hvis man i stedet målrettet arbejder med at lave lokalplaner, der passer på de historiske områder og bruger puljemidler fra staten til at hjælpe ejerne med at istandsætte og til at aktivere fondsmidler fra private fonde, så tænker man langsigtet og skaber ikke bare grundlag for tilflytning og turisme – man giver også borgerne en skønhed og en atmosfære, som de kan glædes over dagligt.

En politiker med format til at tænke i de baner får vores stemme til det kommende kommunalvalg.