I klimaets navn nedrives flere ældre huse for at bygge helt nye 0-energi huse. Regnestykket er bare ikke så simpelt. I oktober sidste år offentliggjorde Rambøll en analyse, hvor man havde kigget nærmere på 16  meget forskellige historiske ejendomme. For samtlige gjaldt, at det både klimamæssigt og totaløkonomisk  var bedre at arbejde videre med det bestående, frem for at rive dem ned og opføre noget helt nyt.

Hvordan hænger det nu sammen? Det gør det, fordi langt den største CO2-udledning ligger i de brugte  materialer og det derfor oftest kan betale sig at istandsætte – også selv om den renoverede ejendom skulle  vise sig ikke at være helt lige så energieffektiv som den nyopførte.

Derudover er der selvfølgelig de historiske og håndværksmæssige kvaliteter, der ligger i gamle huse, som  sjældent findes i nybyggeri – medmindre man bruger rigtig mange penge. Derfor en opfordring til de nye  byråd, der om lidt sidder ude i kommunerne – tænk jer om, før i giver tilladelse til nedrivning og sørg frem  for alt for at støtte ejerne af de bevaringsværdige bygninger med istandsættelse og energioptimering af det  eksisterende.